ವಿ ಶೈನ್ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 08939244344
ನ್ಯೂ-4, ಓಲ್ಡ್‌-8ಬಿ, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಚ್ರೋಮ್ಪೆತ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600044, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಅದ್ಯರ್ ಅನಾನದ ಭವನ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash
Credit Cards Accepted: No
Test: SAT, TET, TNPSC, Bank Exams, Sub Inspector Entrance Exam Coaching, Entrance Exam Preparation For Government Jobs, TNUSRB, IBPS, PSC, RRB, RBI
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Seperate Practice room given for students.all day long we were permitted to practice with the help of the faculties.The only institute will all day long assistance..Good job...
i am working sbi bank thanks to weshine academy
weshine banking coaching is very nice
demo class is very good & nice. very useful
good coaching center for tnpsc, bank exams
weshine faculties are dedicated people. our coaching is very useful for me
weshine coaching is very useful for me.Infrastructure & atmosphere is very very super
They motivate each student and all the classes including english and general awareness are all dicussed in class.best coaching center
tnpsc , bank best coaching center in weshine academy.............
I am a student of Weshine academy for BANK class. Very good teaching methods. Seperate room given for practice. They conduct weekly test. Thanks for Weshine academy..
ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸು (39)

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ullagaram Tambaram East T.Nagar Chitlapakkam