> > My Kalyan Mini Store

ಮೈ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರ್

ಜಿವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು
 8071968301
ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಟಾವರ್‌, ಕಮಾರಾಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೆಲಂಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 603103, Tamil Nadu

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Repairs: ನೋ
Stones: ಪ್ರೆಶಿಯಸ್, ಸೆಮಿಪ್ರೆಶಿಯಸ್
Designer/Label: ಕಲ್ಯನ್
Type Of Jewellery: ಡಾಯಮಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mogapper West Choolai T.Nagar Washermanpet