> > Gadget World

ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕೋಣೆ
 04439155555
 09962115555
ಅಬಿರಾಮಿ ಮಗ ಮಾಲ್, 14-152, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಪುರಸವಾಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಮೌಂಟ್‌ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ - 600010, Tamil Nadu
ಇನ್ ಅಬಿರಾಮಿ ಮಗ ಮಾಲ್

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ
Accessories: ಯೆಸ್
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಅಚಟೀಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಮೈಕ್ರೋಮೆಕ್ಸ್, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ, ಸನಿ ಅರಿಕ್ಸೋನ್, ಟೀಚ್‌ಬೆರಿ
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಅಚಟೀಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಮೈಕ್ರೋಮೆಕ್ಸ್, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ, ಸನಿ ಅರಿಕ್ಸೋನ್, ಟೀಚ್‌ಬೆರಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Micro max canvas 2 .. Have in ur store

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar