ಮೋಬೈಲ್ ಕ್ಯೂ

ಎಸಿ ರಿಪೇರಿ & ಸೇವೆಗಳು
 08124403425
7, ಸುಧರ್ಸನ್ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಮ್.ಡಿ.. ಹುಸ್ಸಿಯ್ನ್ 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೆನ್‌, ರಿಚಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಮೌಂಟ್‌ ರೋಡ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ - 600002, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಸಂಥೈ ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Segment: ಕಮರ್ಶಲ್, ರೆಸಿಡೆಂಶಲ್
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡೆಟಾ ರಿಕವರಿ, ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಅಚಟೀಸಿ, ಎಲ್.ಜಿ., ನೋಕಿಯಾ, ಸೈಮಸಂಗ್
AC Types: ಸೆಂಟರಲ್ ಎ.ಸಿ., ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎ.ಸಿ., ವಿಂಡೋ ಎ.ಸಿ.
Authorized Repair Services Of: ಸೈಮಸಂಗ್, ಓನಿಡಾ, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್, ಎಲ್.ಜಿ.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar