> > Prince Plaza

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್
 04428518718, 04428544277
94, ಪುರಸವಾಕ್ಕಮ್ ಹೈ ರೋಡ್‌, ಪುರಸವಾಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600010, Tamil Nadu
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Pubs: ನೋ
Parking: ಕವರ್ಡ್
Entertainment: ನೋ
Restaurants: ಫ್ಲಾವರ್ ಡ್ರಮ್, ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಅವನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

sir/madam
i'm sangilimuthukumar i'm studying MBA in kalasalingam university i like doing for the summer project in our mall so kindly give the permission of it . My project title is SERVICE ENCOUNTER . so please help me
ph:8754931542

You might also like

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Choolai Old Washermenpet Aminjikarai T.Nagar