> > Sri Vaishnavi ENT clinic

ಶ್ರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಇ.ಎನ್.ಟಿ. ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಕ್ಲಿನಿಕ್
 09840705466
20/53, ಸಿಂಗಾರಚಾರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೆನ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600014, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಟೆಮ್ಪಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Specialization: ಇಯರ್, ನೋಜ್ ಎಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Guindy T.Nagar Egmore Nungambakkam