> > Pavithra Diagnostic Centre

ಪವಿತ್ರಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08572232229
2-52, ಗುರುನಗರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೆ.ಆರ್. ಪಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತೂರ್ - 517001
ಬಿಸೈಡ್‌ ರವಿನ್ದ್ರ ಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Chittoor-GPO