> > NIREM Institute Of Real Estate Management

ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಇ.ಎಮ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
 07827884220
328, ವರ್ಧಮಾನ್ ಜಯ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಜಾ, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂಬರ್-7, ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 4, ದಿಲ್ಲಿ - 110075
ಇನ್ ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 4 ಮಾರ್ಕೆಟ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ನೋ
Hobby Courses: ಎನ್.ಎ.
cash, credit card
Professional Courses: ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ರಿಯಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಡಿವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ರಿಯಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ರಿಯಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್, ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಇನ್ ರಿಯಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಇ.ಎಮ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಇಸ್ಟೆಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್