> > Orion Call Tech Janakpuri

ಓರಾಯನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್ ಜನಕ್‌ಪುರಿ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 01145602105,
ಸಿ-9, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ನ್ಯೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಪಾರ್ಕ್‌, ಜನಕ್ ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ - 110027
ಬಿಹೈಂಡ್‌ ರೆಮನ್ಡ್ಸ್ ಶೌ ರೂಮ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Courses Offered: ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟಿಲ್‌ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place