> > Sakshi Garments

ಸಾಕ್ಷಿ ಗಾರ್ಮೆನ್ಟ್ಸ್

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು
 01129840374, 01129840369
 09210473130, 09811477245
38, ಪುಷ್ಪಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌ 2, ದಿಲ್ಲಿ - 110024
ನಿಯರ್‌ 3ಸಿ.ಎಸ್. ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Inner Wear: ನೋ
Brands: ದೀಪಮ್, ಶಿಫಾಲಿ
Type: ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Gender: ವೂಮೆನ್ಸ್
Uniforms: ನೋ
Woolen Clothes: ನೋ
Boutique: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Delhi Cantt Darya Ganj Hari Nagar Punjabi Bagh West