> > Competent BPO Service

ಕಮ್ಪಿಟೆಂಟ್ ಬಿ.ಪಿ.ಒ. ಸರ್ವಿಸ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 09873877046, 09873877047
ಎ-25/2, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಗ್‌, ಸ್ಟ್ರೀಟ್-5, ಮೌಜಪುರ್, ದಿಲ್ಲಿ - 110053
ನಿಯರ್ ಸೆಠ್ ಭಗವಾನದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Languages: ಇಂಗ್ಲೀಷ್
Courses Offered: ಟಿಲ್‌ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place