> > PVR Naraina

ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ನಾರಾಯನಾ

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೆನ್ಟರ್‌, ನರೈನಾ ರೋಡ್‌, ನಿಯರ್‌ ನರೀಯನಾ ಫಾಯರ್‌ ಸ್ಟೆಶನ್‌, ನರೈನಾ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಏರಿಯಾ ಫೆಜ್‌ 1, ದಿಲ್ಲಿ - 110028
ನಿಯರ್‌ ದೋಮೀನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Reservation Number: 47604810-20
Multiplex: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ನಾರಾಯನಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Naraina Industrial Ph 1 Indrapuri Mayapuri Industrial Area Phase 2 Mayapuri Industrial Area Phase 1