> > Global Shiksha India Private Limited

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Owner Verified Listing

ಸ್ಕೂಲ್
 07022831039
99999999, ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್. ದಿಲ್ಲಿ

ಸೇವೆಗಳು

Medium: ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿನ್ದಿ
Gender: ಬಾಯ್ಸ್, ಸೋ-ಅದ್, ಗರ್ಲ್ಸ್
Level: ಹೈಯರ್ ಸೆಕಂಡರಿ, ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Board: ಅಂಗಲೋ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ., ಸೆಂಟರಲ್, ಐ.ಬಿ. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ., ಐ.ಜಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ., ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕಲ್ಯಾಶ್ನ್, ಸ್ಟೆಟ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Green Park Connaught Place Hamilton Road South City 1
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.