> > My Kalyan Mini Store

ಮೈ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರ್

ಜಿವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು
 1161495654
ಡಬ್ಲ್ಯು.ಝೆಡ್.-56 ನಂಬರ್-67, ಜವಾಲಾ ಹರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಬಲಬೀರ್ ಸಿಂಘ್‌ ಮರ್ಘ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ - 110063

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Repairs: ನೋ
Stones: ಪ್ರೆಶಿಯಸ್, ಸೆಮಿಪ್ರೆಶಿಯಸ್
Designer/Label: ಕಲ್ಯನ್
Type Of Jewellery: ಡಾಯಮಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vikaspuri Dwarka - Sector 6 Madipur Kirti Nagar