> > Pall Mall

ಪಲ್ ಮಲ್ಲ್

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು
 01126258190, 01126252073, 01141645634
ನಿಯರ್‌ ಬಂಟಾ ಶೋರೂಮ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Inner Wear: ನೋ
Gender: ಮೆನ್ಸ್, ವೂಮೆನ್ಸ್
Uniforms: ನೋ
Woolen Clothes: ಯೆಸ್
Boutique: ನೋ
Brands: ಟಮಿ, ಮದೀಬಾ, ಸೋಲರ್‌ಪ್ಲಸ್, ಬ್ಲೈಕಬೆರಿಸ್, ಜೀವೋ, ಜೋಡಿಯಕ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Type: ಕ್ಯಾಜುಯಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಎಂಡ್ ಏಡ್ವೆಂಚರ್ ವೆರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Safdarjung Enclave Sarojani Nagar East Of Kailash Sheik Sarai