> > Baba Ramdev Patanjali Chikitsalaya

ಬಾಬಾ ರಾಮದೆವ್ ಪತಂಜಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
 09406084790, 09752094810
834/23, ಚಮೆಲಿ ಚೌಕ್‌, ಧಮತರಿ - 493773
ನಿಯರ್‌ ಕೋ-ಆಪರೆಟಿವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Type: ರಿಟೆಲ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Type: ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like