> > Carino National Diagnostic Centre

ಕಾರಿನೋ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08322742685
10-12, ಲೆಕ್‌ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಫತೋರ್ದಾ ಸೋ, ಗೋವಾ - 403602
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ನೆಹರು ಫುಟಬಾಲ್ ಸ್ಟೆಡಿಯಮ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಕಾರಿನೋ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Margao Ho Margaon