> > Dr. Shyam Prasad Laxman Kharangate

ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಖರಂಗತೆ

ಡಾಕ್ಟರ್
 08322253044
ಇ.ಎಲ್.-ಕ್ಯಾಪಿಟ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ - 403001
ನಿಯರ್‌ ಮಪೂಸಾ ಕೋರ್ಟ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Not Practicing: ನೋ
Specialization: ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ
Clinic: ಡಾಕ್ಟರ್. ಖರಂಗತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್
Specialization Other: ನೋ
Veterinarian: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಖರಂಗತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ