> > Ashwini Pathology Centre

ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08322221316
203, ರಿಜ಼ವಿ ಸದನ್‌, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ - 403001
ನಿಯರ್‌ ವ್ಯಾದ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Taleigao Panaji Market