> > Dr. Dayanand A Naiyan

ಡಾಕ್ಟರ್. ದಯಾನನ್ದ್ ಎ ನಯನ್

ಡಾಕ್ಟರ್
 08322228511
 09822176702
ಆನಂದ್‌ ನಿವಾಸ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಡಿ.ವಿ. ರೋಡ್‌, ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ - 403001
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಮಯಿ ಫೆಯರ್ ಹೋಟಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Not Practicing: ನೋ
Specialization: ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Specialization Other: ನೋ
Veterinarian: ನೋ
Clinic: ಡಾಕ್ಟರ್. ದೆಯನಂದ್ ಎ ನೈಯನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು