> > Baba Ramdev Patanjali Arogya Kendra

ಬಾಬಾ ರಾಮದೆವ್ ಪತಂಜಲಿ ಅರೋಗ್ಯ ಕೆನ್ದ್ರ

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
 08322306577
 09850476476
1003/2, ಸುರ್ಯಾ ನಿವಾಸ್‌, ಎಸ್.ಜಿ. ರೋಡ್‌, ಶಿರೋಡ ಬಜಾರ್‌, ಪೋಂಡಾ, ಗೋವಾ - 403103
ನಿಯರ್‌ ಬೆತಾಲ್ ಟೆಮ್ಪಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Type: ರಿಟೆಲ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Type: ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like