> > Goa Scan Centre

ಗೋವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08326452991
 09637352884
ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್‌ ರೋಡ್‌, ಪೋರ್ವೋರೀಮ್, ಗೋವಾ - 403521
ನಿಯರ್‌ ಸ್ಟೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Stool Test: ಯೆಸ್
Urine Test: ಯೆಸ್
Treadmill Test: ಯೆಸ್
Optical Test: ನೋ
Nerve & Vein Test: ಯೆಸ್
X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Heart Test: ಯೆಸ್
Lungs Test: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

want to do heart ct.how much will it cost
wanted desperately to get a ct scan as recommended by doctor chodankar @ ponda.no one lifted the first number... 3291645 and the second number is wrong.as the voice informs us to check the number..the info i needed was are you open now so that i can drive down from ponda(time now is 6.10pm) and are you open on sunday.......cheers goa scan center.

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Panaji Ho Panaji Market