> > Baba Ramdev Patanjali Chikitsalaya

ಬಾಬಾ ರಾಮದೆವ್ ಪತಂಜಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
 09939163678, 09708654860
57, ಬೈಪಾಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಗೋದ್ದ - 814133
ನಿಯರ್‌ ಓರೀಂಟ್ಯಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಕಮರ್ಸ್

ಸೇವೆಗಳು

Type: ರಿಟೆಲ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card
Type: ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ