> > Najath Travel Consultant

ನಜಥ್ ಟ್ರೆವಲ್ ಕಂಸಲಟೆಂಟ್

ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್
 04994216000
 09995191919
ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಶನ್‌ ರೋಡ್‌, ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರ್‌, ಕಸಾರಗೋದ್ - 671321
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಜಮ ಮಸ್ಜಿದ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Hotel / Resort Bookings: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Ticketing - Train: ಮೆಲ್ / ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೆನ್
Sector: ಡೋಮೆಸ್ಟಿಕ್
Ticketing - Bus: ಪಿರೊವೈಟೆಟ್
International Sectors: ಎನ್.ಎ.
International Destination: ಎನ್.ಎ.
International Sector: ಅಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಸಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಾ ಎಂಡ್ ಸೌಥ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯೂರೋಪ್
Tourist Destination: ಏಗ್ರಾ, ಡ್ಯಾಲ್ಹಸಿ, ದರ್ಜೀಲೀಂಗ್, ಗುಲ್ಮರ್ಗ್, ಹಮ್ಪಿ, ಜೆಪರ್, ಜೈಸಲ್ಮೆರ್, ಝನ್ಸಿ, ಖಜುರಹೋ, ಮಹಬಲೆಶ್ವರ್, ಮಹಬಲೀಪುರಮ್, ಊತಿ, ಶೀಮ್ಲಾ
Domestic Airlines Affiliation: ಅಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೋ ಅಯರ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಇಂಡಿಗೋ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಜೆಟ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಜೆಟ್‌ಲಿಟ್, ಎಮ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್. ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಕ್‌ಜೆಟ್
Bus Type: ಎ/ಸಿ ಕೋಚ್, ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪೆರ್ ಕೋಚ್, ಸ್ಲೀಪೆರ್ ಕೋಚ್, ವೋಲ್ವೋ
Customized Tours: ಕೋರ್ಪರೆಟ್, ಅಜುಕೆಶನಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಟುಯರ್ಸ್, ಹನೀಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಜ್, ಇಂಡಿವಿಜುಯಲ್ ಹೋಲಿಡೆಸ್, ರಿವರ್ ರಫ್‌ಟೀನ್ಜ್, ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಹೋಲಿಡೆಸ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಜ್
Other Services: ಹೋಟಲ್‌ ಬೂಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಟುಯರ್ಸ್, ರಿಜೋರ್ಟ್ ಬೂಕಿಂಗ್ಸ್
Domestic Destination: ಆಹ್ಮೆಡ್ಯಾಬ್ಯಾಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಯಾಲೋರ್, ಭೋಪಲ್, ಭುಬನೆಶ್ವರ್, ಚ್ಯಾಂಡಿಗ್ಯಾರ್ಹ್, ಚೆನ್ನೈ, ಕಾಶನ್, ಡೆಲ್ಹಿ, ಗೋ, ಹೀಡೆರ್ಯಾಬ್ಯಾಡ್, ಜೆಪರ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಲಿಕ್‌ನೋ, ಮುಮ್ಬೈ, ಪ್ಯಾಟನಾ, ಪೌಂಡ್‌ಕೆರಿ, ಪೆನ್, ರೈಪುರ್, ಶೈಲಂಗ್, ಸರಿನಜಾರ್
Domestic Sectors: ಅಂಧ್ರಾ ಪ್ರ್ಯಾಡೆಶ್, ಅರಿನಾಕಾಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಡೆಶ್, ಏಸ್ಯಾಮ್, ಬೀಹರ್, ಛಟ್ಟೀಸ್ಗರಹ್, ಡೆಲ್ಹಿ, ಗೋ, ಜ್ಯೂಜರ್ಯಾಟ್, ಹರ್ಯನಾ, ಹಮಕಾಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಡೆಶ್, ಜೆಮ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಮಿರ್, ಝರ್ಖಂದ್, ಕರ್ನತಕಾ, ಕೆರಲಾ, ಮ್ಯಾಡ್ಹೀಯಾ ಪ್ರ್ಯಾಡೆಶ್, ಮಾಹ್ಯಾರ್ಯಾಶ್ಟ್ರಾ, ಮನಿಪರ್, ಮೆಘಲೆಯಾ, ಓರೀಸ್ಸಾ, ಪಂಜ್ಯಾಬ್, ರೆಜೆಸ್‌ದ್ಯಾನ್, ಟ್ಯಾಮಿಲ್ ನದು, ತ್ರೀಪುರಾ, ಉಟ್ಟರಖಂದ್, ಅಟರ್ ಪ್ರ್ಯಾಡೆಶ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬನ್‌ಜೆಲ್
Other Services: ಹೋಟಲ್‌ ಬೂಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಟುಯರ್ಸ್, ರಿಜೋರ್ಟ್ ಬೂಕಿಂಗ್ಸ್
International Airlines Affiliation: ಅಯರ್ ಕ್ಯಾನಡಾ, ಅಯರ್ ಚೈನಾ, ಅಯರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯ್ನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಕ್ಯಾದೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಅಮ್‌ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಯರ್‌ಲೀನ್, ಈಚ್‌ಹ್ಯಾಡ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಫೀನ್ನೈರ್, ಗಲ್ಫ್ ಅಯರ್, ಜಾಪಾನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಕೆ.ಎಲ್.ಎಮ್. ರಾಯಲ್ ಡಿಚ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಕೋರೀನ್ ಅಯರ್, ಕೆವ್ಅಟ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಮಾಲ್ಅಸಿಯಾ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಮೀಏಂಮ್ಯಾರ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್, ಓಮೆನ್ ಅಯರ್, ಪ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟೆನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಪಾರಮೌಂಟ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ರಾಯಲ್ ಭುತನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಜೋರ್ಡ್ಯಾನಿಯ್ನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಸಾಡಿ ಏರ್ಯಾಬಿಯ್ನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಸಂಗಪೋರ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಸೌಥ್ ಅಫ್ರಿಕನ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಯರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ದೈ ಅಯರ್‌ವೆಸ್, ಯೆಮೆನ್ ಅಯರ್‌ವೆಸ್
Domestic Sector: ಸೆಂಟರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೋರ್ಥ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like