> > Modern Opticals

ಮೋಡರ್ನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 04994220693
499, ಕೆ.ಪಿ.ಆರ್. ರಾವ್ ರೋಡ್‌, ಕಸಾರಗೋದ್ - 671121

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Charging double than actual rate in this optical.Aju,the owner is a karumaadi kutti.He is good for nothing.

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

M.G. Road