> > Ramraja Eye Clinic

ರಾಮರಾಜ ಆಯ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಕ್ಲಿನಿಕ್
 03326271695
29, ರಾಮ್‌ ಚರಣ್ ಸೆಠ್ ರೋಡ್‌, ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 711104, West Bengal
ನಿಯರ್‌ ರಾಮರಾಜತಲಾ ಮನ್ದಿರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card
Specialization: ಓಫ್ದ್ಯಾಲ್ಮೋಲೋಗಿಸ್ಟ್ (ಆಯ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್)

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Very good service & cheaper..... and high quality glasses

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Tollygunge 24 Parganas (North) Dum Dum Konnagar