ಪ್ಲೆನೆಟ್ ಎಮ್

ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಮಳಿಗೆ
 03325451489
 09062718222, 09874365396
70, ಎಸ್.ಎನ್. ಬನರ್ಜೀ ರೋಡ್‌, ಪನ್ಸೀಲಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700070, West Bengal
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಬಿ.ಆರ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Accessories: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಫ್ಲೈ, ಅಚಟೀಸಿ, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸ್ಪೀಕ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ವರ್ಜಿನ್

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Commerce House
Bentick Street, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Hooghly Bagha Jatin 24 Parganas (North) New Alipore