ಪ್ಲೆನೆಟ್ ಎಮ್

ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಮಳಿಗೆ
 03365488434
41/ಎ, ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಬೋಸ್‌ ರೋಡ್‌, ರೆಗೆನ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700040, West Bengal
ನಿಯರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ನಗರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Accessories: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಕರೆಸ್, ಇಂಟೆರ್ಲಿಂಕ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ ಅರಿಕ್ಸೋನ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ವರ್ಜಿನ್

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Commerce House
Bentick Street, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Garia Bagha Jatin Jodhpur Park Dharmatala Road