ಫ್ಲೋರೀಸ್ತಾ

ಫ್ಲೋರಿಸ್ಟ್
 082552456020,
5, ಆಕಾಶ್ ಟಾವರ್ಸ್‌, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಚೀಲೀಮ್ಬಿ, ಮಂಗಲೌರ್ - 575006
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಸ್ಕೋದಾ ಶೋರೂಮ್‌
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

Events: ಯೆಸ್
Home delivery: ಯೆಸ್
24 Hour Home Delivery: ಯೆಸ್
International Delivery: ಅಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಸಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಾ ಎಂಡ್ ಸೌಥ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯೂರೋಪ್, ಫೆರ್ ಈಸ್ಟ್, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್
Products: ಬಲೂನ್ಸ್, ಕೆಕ್ಸ್, ಚಾಕಲೆಟ್ಸ್, ಫೆಂಗ್-ಶೂ ಬ್ಯಾಮ್ಬೂಸ್, ಪ್ಲೆಟ್ಡ್ ಫ್ಲಾವರ್ಸ್, ಟೆಡಿಸ್, ವರ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಲಾವರ್ಸ್
Occasions: ಅನಿವರ್ಸರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್, ಬರ್ಥಡೆ, ಕೋಂಡೋಲೆನ್ಕ್, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೆಶನ್ಸ್, ಕೋರ್ಪರೆಟ್, ಫೆಸ್ಟಿವ್, ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಡೆ, ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಸೂನ್, ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಐ ಏಮ್ ಸೌರಿ, ಮದರ್ಸ್ ಡೆ, ನ್ಯೂಲಿ ಬೋರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೆಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೆ, ವೆಡಿಂಗ್
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Domestic Delivery: ಸೆಂಟರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೋಕಲ್, ನೋರ್ಥ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Car Street Balmatta Konchady Bhavanthi Street
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.