ಫೆಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ಸ್

ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಗಾರ್ಡೆನ್‌, ಕೋದೀಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಲೌರ್ - 575003
ನಿಯರ್‌ ವೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟಲ್‌
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: No
cash
Event Type: Birthday Parties, Commercial Event, Corporate Event, Marriage Contractor, Private Event, Road Show
Services: Stage Decorations, Conference And Exhibition Organizer
Type: Corporate, Kid's Parties, Launches, Personal, Weddings

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Balmatta Bhavanthi Street Pandeshwar Attavar
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.