> > Poornima Hospital & Maternity Centre

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ & ಮ್ಯಾಟರ್‌ನಿಟಿ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಆಸ್ಪತ್ರೆ
 08159247211
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಮ್ಪಸ್, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲನಿ, ಮುಲಬಾಗಲ್ - 563131
ನಿಯರ್‌ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲನಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ