> > Peninsula Grand Restaurant

ಪೆನಿನಸುಲಾ ಗ್ರೆಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 02228502613, 02228531111
ಪೆನಿನಸುಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟಲ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುರ್, ಸಾಕೀನಾಕಾ ಜಂಕ್ಶನ್‌, ಅಂಧೆರಿ- ಘಾಟ್‌ಕೋಪರ್‌ ಲಿನ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಅಂಧೆರಿ ಈಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400072, Maharashtra
ಇನ್ ಪೆನಿನಸುಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Catering: ನೋ
Home Delivery: ನೋ
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
ಸೇವೆಗಳು
Cuisine: ಚೈನಿಜ್ , ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ , ಫೆಸ್ಟ್ ಫೂಡ್ , ಇನ್ಡಿಯನ್‌ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಪೆನಿನಸುಲಾ ಗ್ರೆಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder S V Road Vasai Road Vile Parle West