ಎಕ್ಸಲ್ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
 02267256767
 09223226767
309, ಶೋಪೆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌, ಎಸ್.ವಿ. ರೋಡ್, ಅಂಧೆರಿ ವೆಸ್ಟ್, ಎಮ್.ಯು.ಎಮ್.ಬಿ.ಎ.ಐ. - 400058, Maharashtra
ನಿಯರ್ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Segment: ಫೌರೆನ್ ಲೆಂಗ್ವೆಜ್
Languages: ಅರಬಿಕ್, ಚೈನಿಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ಜಾಪಾನಿಜ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್, ರಸಿಯನ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಪಾರ್ಟ್‌ಗೆಸ್, ಪರ್ಸ್ಆಯನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Never ever even think of joining this class. My daughter had been here for Spanish language. There was literally no place to sit as the branch is very tiny. My tutor was changed twice.and the first tutor didn't even know half the language. Also I had enquired for Chinese language at justdail, so these people called me and the lady over the phone was like if you dont want to learn then don't do time pass. These were exactly her words when I said I'll get back when I'm sure about joining them.
hi y experience with excel academy has been overwhelming. i have done three levels of chinese from excel .they have been upto my expectations and it has been a fantatsic experience. from my batch mates i learned that it is the only institute with so many levels. the learning experience was fantatstic and the teaching methodology was fantastic. all heads up for the staff who were very helpful for the same. i strongly receommened excel for the wonderful learning experience.
Never go to this place! It is a hoax. I joined French classes and they hardly ever called me. My French teacher left after two classes and then there was another teacher who also fell sick after two classes! They didn't call me for months. Then they later asked if I wanted to join another class and I replied snobbishly saying my French class only isn't over yet! This place is a WASTE OF MONEY.
If you want to lose your money, come to this academy. I paid for a Chinese course which was never given to me. After the first day of classes, the teacher went back to China for 1 month, so I did not take anylesson but one. I complained several times, but they always said that ''money is not refundable'', even though they promiss you "100%" guaranteed results". They kept ignoring me and I wrote some articles about them. Then, they decided to "silence" me by way of giving me some classes for having american accent in English...I agreed and I am still waiting for the teacher to come. After 6 months, I am still waiting for them and I am afraid I will leave India without the money back, without the Chinese classes and with lots of hanger. ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Santacruz West Vile Parle West Mulund West Chembur