> > Jashn

ಜಶ್ನ್

ಸಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು
 02267259387
ಇನಫಿನಿಟಿ ಮಾಲ್, 12, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಓಶಿವಾರಾ, ನ್ಯೂ ಲಿನ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಅಂಧೆರಿ ವೆಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400063, Maharashtra
ಇನ್ ಇನಫಿನಿಟಿ ಮಾಲ್

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Type: ಕಾಟನ್ ಸಾಡ಼ಿಸ್, ಬ್ರೈಡಲ್ ಸಾಡ಼ಿಸ್, ಪೋಲಿಈಸ್ಟರ್ ಸಾಡ಼ಿಸ್, ಡೆಸಿಗ್ನೆರ್ ಸಾಡ಼ಿಸ್

Other Branches of Jashn

Opposite Barista
Juhu, Mumbai
In Growel 101 Mall
Kandivali East, Mumbai
In High Street Phoenix
Lower Parel, Mumbai
In Nirmal Life Style Mall
Mulund West, Mumbai
Near Chandivali Ice Factory
Powai, Mumbai
In Korum Mall
Thane West, Mumbai
In Atria Mall
Worli, Mumbai

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Santacruz West Vile Parle West Mulund West Chembur