ಜಯನ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಫೆಸಿಲಿಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು
 02232992421,
 09096809801, 08080577717
ಎಸ್.ಎನ್.-17, ಜೂಮ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಲ್.ಟಿ. ರೋಡ್‌, ಗೋರೈ, ಬೋರಿವಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400092, Maharashtra
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್‌ ಡಿಪೋ

ಸೇವೆಗಳು

Services: ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಂನ್ಟೆನ್ಯಾಂಕ್, ಅನರ್ಜಿ ಎಂಡ್ ಸೆಫಟಿ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂಡ್ ಲೋನ್ ಮೆಂನ್ಟೆನ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್ ಪ್ರೋವೈಡರ್, ಮೆಲ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಆಫಿಸ್ ಏಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೆಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ವಾರ್‌ಹೌಸ್ ಎಂಡ್ ಡೈಸ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್
Services: ಇಟ್, ರಿಟೆಲ್, ಹೋಟಲ್‌ ಎಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿ.ಪಿ.ಒ., ಕೆ.ಪಿ.ಒ., ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಫ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಜಿ., ಏಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೆಷನ್, ಏಕೌನ್ಟ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಫೆಸಿಲಿಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಜಯನ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder Kandivali East Kalaghoda Colaba