> > Ajeets Management And Manpower Consultancy

ಅಜೀತ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಪೋಯೇರ್ ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ Owner Verified Listing

ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ
 09090095993
ಎ-407, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಡ್ಗ್-ಫೆಜ್‌ ಐ.ಐ., ನಿಯರ್‌ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಬಿಹೈಂಡ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಇ ಹೈವೆ, ಬೋರಿವಲಿ, ಮುಂಬಯಿ - 400066, Maharashtra
ಡಬ್ಲ್ಯು.ಇ ಹೈವೆ, ಬೋರಿವಲಿ ಈಸ್ಟ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Services: ಅಮ್‌ಪ್ಲೋಯ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಜೆನ್ಸಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Very thanks to AJEETS Team who provide me with a job in the UK as head chef. It's gone 2 weeks since I came to London. The best part is that I came to know about AJEETS from this site. Thanks again to AJEETS management and Manpower Consultancy to make my dreams come true.
Very trustworthy and friendly behavior.
Excellent

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder Kandivali East Kalaghoda Colaba
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.