> > The Body Shop

ದ್ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್

ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 02267100458
ಆರ್-ಸಿಟಿ ಮಾಲ್, ಜಿ-40, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಮರ್ಗ್‌, ಘಾಟ್‌ಕೋಪರ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400086, Maharashtra
ಇನ್ ಆರ್-ಸಿಟಿ ಮಾಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Brands: ದ್ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್
Corporate Gifts: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Products: ಏರೋಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೆಕೋರೆಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಡಿಫಸೆರ್, ಕಾಮ್ಬ್ಸ್, ಹೆಯರ್ ಬಾನ್ಡ್ಸ್, ಹೆಯರ್ ಬಾವ್, ಹೆಯರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಹೆಯರ್ ಬ್ರಶೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder Flora Fountain Vikhroli West Navi Mumbai