ಕೆರಿಯರ್ ಕ್ರ್ಯಾಫ್ಟೆರ್ಸ್

ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
 02241239098, 02241233096
322-ಬಿ, ವರ್ಧಮಾನ್ ಚೆಮ್ಬರ್‌, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಗೋಖಲೆ ರೋಡ್‌, ಥಾಣೆ - 400028, Maharashtra
ನಿಯರ್‌ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Course Other: SAT
Test: GMAT, GRE, IELTS, SAT, TOEFL
Courses: Arts, Engineering, Management
Credit Cards Accepted: No
Segment: Foreign Language
cash
Countries: Australia, Canada, New Zealand, UK, USA
Languages: Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ