> > Aqua Fresh Technology

ಎಕ್ವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ Owner Verified Listing

ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
 02225060680
 09860286071, 09892788778
ಗಾಲಾ ನಂಬರ್.1,ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್‌ ನಂಬರ್.6,ಗೋಲನಿ ನಾಕಾ, ವಸೈ-ಇ ಪಾಲಘರ್ - 401208, ಗೋಲನಿ-ನಾಕಾ, ಮುಂಬಯಿ - 401208, Maharashtra
ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಇಸ್ಟೆಟ್‌ ನಂಬರ್.6

ಸೇವೆಗಳು

Brands: ಎಕ್ವಾ, ಸೆಫ್
Products: ಟರ್ನ್‌ಕಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾಕೆಜಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಫ್‌ಲೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಡಿ.ಎಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

This is very recommented site for mineral waterProject, turnkey mineral water Project, drinking water Treatment Plant Manufacturer, industrial Ro plant, Packaging water Plant, mineral water bottling plant manufacturers, Effluent Treatment Plant Manufacturer, sewage water Treatment Plant Manufacturer ,Water softener, DM Plant Manufacturer, drinking water Plant Manufacturer

You might also like

*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.