> > Cantabil International Clothing

ಕೆನ್ಟಾಬಿಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು
 02228703010, 02228543236
 09222150399
4, ಠಾಕುರ್‌ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕನಕಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕಾಂದಿವಲಿ ಈಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400101, Maharashtra
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಏವೆನ್ಯೂ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Inner Wear: ನೋ
Brands: ಕಾನ್ತಾಬಿಲ್
Type: ಕ್ಯಾಜುಯಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Gender: ಬಾಯ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್
Uniforms: ನೋ
Woolen Clothes: ನೋ
Boutique: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ಫೋಟೋಗಳು

Other Branches of Cantabil International Clothing

Near Leela Business Park
Andheri East, Mumbai
Near Bed Craft
Andheri West, Mumbai
In Soni Shopping Centre
Borivali West, Mumbai
In K-Star Mall
Chembur East, Mumbai
Near Plaza Theatre
Dadar West, Mumbai
In Nakshatra Cine Shoppee
Dadar West, Mumbai
Opposite Big Bazaar
Ghatkopar West, Mumbai
In Metro Junction Mall
Kalyan East, Mumbai
View All 21 Branches of Cantabil International Clothing

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಕೆನ್ಟಾಬಿಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Chinchpokli West Dadar West Lower Parel West Mahalaxmi