> > PVR Cinemax

ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಸಿನೆಮ್ಯಾಕ್ಸ್

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
ಇನಫಿನಿಟಿ 2 ಮಾಲ್, 504, ಲಿನ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ನಿಯರ್‌ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌, ಮಲಾಡ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400065, Maharashtra
ಇನ್ ಇನಫಿನಿಟಿ 2 ಮಾಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Reservation Number: ಎನ್/ಎ
Multiplex: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort