> > Dr. Sarala

ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರಲಾ

ಡಾಕ್ಟರ್
 1762224449, 1762222663
ಹೆಚ್-7-8, ಆದರ್ಶ್‌ ಕಾಲನಿ, ರಾಜಪುರಾ - 140401
ನಿಯರ್‌ ಶಿವ್ ಓಮ್‌ ಸಿಮೆನ್ಟ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Specialization: ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್
Clinic: ಜಾರ್ಜ್ ಮಟರ್ನಿಟಿ ಎಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like