> > Richa Peripherals Computer

ರಿಚಾ ಪೆರೀಫೆರಲ್ಸ್ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
 08878696813
ಎಮ್/2, ಜವಾಹರ್‌ ನಗರ್‌, ರತಲಾಮ್, ರತಲಾಮ್ - 457001
ಬಿಹೈಂಡ್‌ ಹೌಜಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫಿಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಅಂಟಿವಾಯರಸ್
Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Networking Equipment: ಎಲ್.ಎ.ಎನ್., ಮ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾನ್
Used Laptops: ನೋ
Brands: ಇಂಟೆಕ್ಸ್, ಕೋನೋನ್, ಹ್ಯ್ಜೆರ್
Brands: ಡೆಲ್ , ಹೆಚ್.ಪಿ. , ಲಿನೋವೋ , ಸನಿ , ಟೋಶಿಬಾ
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡೆಟಾ ರಿಕವರಿ, ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Products: ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಮೋಡೆಮ್ಸ್, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ಪ್ಲೋಟೆರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ