> > Dalasanur Primary Health Centre

ದಲಸನುರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಥ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಆಸ್ಪತ್ರೆ
 08157243599
110, ದಲಸನುರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ್ - 563135
ನಿಯರ್‌ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಜ್‌ ಕಾಲೆಜ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like