> > Shri Balaji Executive

ಶ್ರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಇಗ್ಜಕ್ಯೂಟಿವ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 02342225122
ಪೆಟ್ ಸಾಂಗಲಿ ರೋಡ್‌, ಗಣೆಶ್‌ ನಗರ್‌, ಉಋಣ್ ಇಸ್ಲಾಮಪುರ್ - 415409
ನಿಯರ್‌ ಗಣೆಶ್‌ ನಗರ್‌ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ