ಕಿಂಗ್

ಲಾಡ್ಜ್
Address of the listing ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Lodge

ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಸಮ್

ಹಾಸ್ಟೆಲ್
3.0
Address of the listing ಕಸವನಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hostel
Address of the listing ಮಿಶನ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಮಥಿಕೆರೆ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಂಕ್, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್

ಎಮ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್

ಪಿಜಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
1.0
Address of the listing ಜೆ.ಸಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hostel
3.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 9ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಅನಿಸೆಕ್ಸ್
Address of the listing ಸಮ್ಪಂಗೀರಾಮ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
Address of the listing ಬಸಾವೆಶ್ವಾರಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಅನಿಸೆಕ್ಸ್

ದೆವಾಂಗ ಸಂಘ

ಹಾಸ್ಟೆಲ್
Address of the listing ಸಮ್ಪಂಗೀರಾಮ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮೆನ್ಸ್
Address of the listing ಬಸವಾಣಪುರಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hostel
Address of the listing ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hostel
Address of the listing ಸೆಶಾದ್ರಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಅನಿಸೆಕ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಸಂಜಯ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಭೂಪಸಂದರಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವೂಮೆನ್ಸ್
4.0
Address of the listing ವಿಜಯ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮೆನ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಕಲ್ಯಾನ್‌ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮೆನ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಮ್, ಎನ್IL
Services provided by the listing ಮೆನ್ಸ್
Address of the listing ಬನಶಂಕರಿ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮೆನ್ಸ್

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Womens hostel Working womens hostel Mens hostel Sports hostel Unisex hostel Ymca hostel

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Lodge Bangalore ನಲ್ಲಿ Guest House Bangalore ನಲ್ಲಿ PG Paying Guest Accommodation