ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
3.5
Address of the listing ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
5.0
Address of the listing ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್‌ 9ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಲಾವೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೋರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
3.0
Address of the listing ಸೆಶಾದ್ರಿಪುರಮ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಗೆಲತೀಸ್ಸೀಮೋ

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
5.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing AC Restaurant

ಫ್ಲಾವರ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಮಗ್ರಥ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಲಕೆವೀಯೇವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಾರ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Restaurant

ನಮ್ಮಾ ಎಮ್.ಟಿ.ಆರ್.

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
1.5
Address of the listing ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
3.0
Address of the listing ಹುಳಿ ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಪುಲರ್ ಬಿಯರ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
3.0
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
5.0
Address of the listing ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್‌ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
2.0
Address of the listing ಮಲ್ಲೆಸ್ವರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
5.0
Address of the listing ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಬಸ್ಕೀನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
4.0
Address of the listing ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ಕೆಫೆ ಚೋಕೋಲದೆ

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 9ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Ice cream Shop
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Restaurant Bangalore ನಲ್ಲಿ Catering Services Bangalore ನಲ್ಲಿ Coffee Shop