ಲಿಟ್ಲ್ ಇಟಲಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Multi-cuisine Restaurant
4.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಮೀಂಟ್

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
4.0
Address of the listing ರೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಇಟಾಲಿಯನ್

ರಗೂಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಕ್ಲೆಟೋಪಿಯಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Restaurants With WI-FI Zone,Burgers Restaurant

ವಿಯ್ಮೀಲನೋ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ನನ್-ವೆಜ್, ನೋ

ಸನಿಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.5
Address of the listing ಲಾವೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing AC Restaurant,European Restaurant

ದ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಇಟಾಲಿಯನ್
3.5
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಇತಲಿಯಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್

ಲೀಡೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

20 ಫೀಟ್ ಹೈ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.5
Address of the listing ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಇಟಾಲಿಯನ್
Address of the listing ಹುನಸೆಮರನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೆ ಅರಿಯಾ,ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್
3.0
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ, ಯೆಸ್
2.5
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಟಾಲಿಯನ್
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್

ಮಶ್ರೂಮ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್,ಫಾಸ್ಟ್ ಫೂಡ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್,ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಬೋಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

You might also like