ಮೀಂಟ್

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
4.0
Address of the listing ರೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಇಟಾಲಿಯನ್

ಜೈಕಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.0
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಆರಬಿನ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್

ಲೆಬ್ಮೆಕ್ಷ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೆ ಅರಿಯಾ,ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸ್ತರೋಂ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.0
Address of the listing ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಲಬ್ ಮಿಕ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಲೆಬ್ಮೆಕ್ಷ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಲಾವೆಲ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಗ್ರಿಲ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್

ಜಫ್ರೋಂ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಮುನ್ನೆಕೋಲ್ಲಲು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಕೆಬಬ್ಸ್
4.5
Address of the listing ವಿಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಗ್ರೀಕ್, ಇಟಾಲಿಯನ್
3.5
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ, ಆರಬಿನ್
5.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್

ಜೋ ರೆಸ್ತೋ ಕೆಫೆ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್,ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ನೋ

ಜೈಕಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಮಸಲಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಇಟಾಲಿಯನ್

ಶಬೆಸ್ತನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕೋಡಿ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಆರಬಿನ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್, ನನ್-ವೆಜ್, ಯೆಸ್

ಗ್ರಿಲ್ ನೆಷನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಲೆಬ್ಯಾನೇಸ್
Address of the listing ಯೆಶ್ವಂಥ್ಪುರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Online Services

ಫ್ರೆಶ್‌ಮಿನು.ಕಾಮ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Online Services
1.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Coffee Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Ice cream Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Sweet Shop