Bangalore  /   Arts & Entertainment  /  Nightlife  /  Bar & Pub  /  Pubs With Dance Floor  

Bangalore ನಲ್ಲಿ pubs with dance floor

ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪೆಡ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಹೂಕ಼್ಕ಼ಾ, ಕವರ್

ಅಥೆನಾ

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಕವರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂಟ್ರಿ ಫೀ

ಸುತ್ರ

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
ಕುಮಾರಾ ಕೃಪಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್,ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್
ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾಲೆಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಹೂಕ಼್ಕ಼ಾ, ಕವರ್

ಐ-ಬಾರ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾಲೆಟ್, ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್,ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫ್ರೀ

ಜ್ಯಾಫ್ರಿಸ್

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್,ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್
ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಮುಘ್ಲೈ,ನೋರ್ಥ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್

ದ್ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
ರೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾಲೆಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫೀ

ಜೀರೋ ಜಿ

ಬಾರ್ & ಪಬ್
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಕವರ್ಡ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಕವರ್
ಗೋಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾಲೆಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಕವರ್
ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಟ್ಯಾಂಡೂರಿ

ಸಾಲ್ಟ್ ಏಡಿಷನ್ 3

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Continental Restaurant,Pubs With DJ
ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೆ ಅರಿಯಾ, ಯೆಸ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್

ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್ 579

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಓನೀಕ್ಸ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾಲೆಟ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ.,ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್, ಫ್ರೀ
ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
ಚರ್ಚ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪೆಡ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫ್ರೀ
ಹೋಸೂರ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಫ್ರೀ, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫೀ
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Nightclub